Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
4459/KH-UBND 23/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
2831/PHTH&TTĐT 22/11/2023 Công văn v/v tuyên truyền về đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố Bộ thông tin và truyền thông Tải file Tải về
4433/KH-UBND 21/11/2023 Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024, huấn luyện và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
4398/UBND-VP 17/11/2023 Công văn v/v triển khai thực hiện quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
182-KH/TU 17/11/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Tỉnh ủy Hải Dương Tải file Tải về
83/TB-UBND 17/11/2023 Thông báo niêm yết kết quả họp xét trợ giúp họp ngày 16/11/2023 Ủy ban nhân dân phường Hoàng Tân Tải file Tải về
4349/KH-UBND 15/11/2023 Kế hoạch triển khai đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
4378/KH-UBND 15/11/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ và chương trình hành động số 54-Ctr/TU ngày 10/11/2022 của tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
82/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo về việc tìm thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân phường Hoàng Tân Tải file Tải về
83/KH-BCĐ 14/11/2023 Kế hoạch triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Chí Linh năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh Tải file Tải về
3610/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh Tải file Tải về
3605/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định về điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh Tải file Tải về
3604/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh Tải file Tải về
3608/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định v/v trợ cấp xã hội hàng tháng Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh Tải file Tải về
3612/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh Tải file Tải về
160-HD/BTGTU 09/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
2506/KH-BCĐ 08/11/2023 Kế hoạch triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 Ban chỉ đạo 138 - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
4260/CV-VP 08/11/2023 Công văn v/v triển khai thực hiện công điện 991 ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
2505/SYT- NVY 08/11/2023 Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Sở Y tế Hải Dương Tải file Tải về
80/TB-UBND 07/11/2023 Thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát hộ có mức sống trung bình tháng 11 năm 2023 Ủy ban nhân dân phường Hoàng Tân Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2502
Trước & đúng hạn: 2502
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 06:59:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HOÀNG TÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Cấp

Địa chỉ: UBND phường Hoàng Tân

Điện thoại: 0941631973

Email: nguyenvancap@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 28,784