GIÁO DỤC-Y TẾ
Đẩy mạnh Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
20/04/2023 10:02:44

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan thông tin, báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở Y tế về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung công tác truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Tập trung tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của vắc xin; bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch .

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới...

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch về truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Công văn về triển khai Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường; đồng thời thực hiện chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, tuyên truyền Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao động 1/5...

Theo Cổng thông tin điện tử Hải Dương

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2504
Trước & đúng hạn: 2504
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 04:26:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HOÀNG TÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Cấp

Địa chỉ: UBND phường Hoàng Tân

Điện thoại: 0941631973

Email: nguyenvancap@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 10
Tất cả: 28,800