CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP
31/05/2023 09:59:36

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP.

 

Ảnh minh họa

Sau 05 năm triển khai đồng bộ, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang có sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên cả nước, góp phần khơi dậy tiềm năng, lợi thế của các vùng, miền để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến 30/4/2023, cả nước đã có 9.852 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên (trong đó: 66,9% sản phẩm 3 sao, 32,2% sản phẩm 4 sao, 0,6% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao), với 5.069 chủ thể OCOP (trong đó: 38,5% là hợp tác xã, 24,4% là doanh nghiệp, 34,1% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác). Sản phẩm OCOP được gắn biểu trưng Chương trình OCOP (logo OCOP) đã khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường, từng bước được người dân tín nhiệm, lựa chọn tiêu dùng.

Tuy nhiên, qua theo dõi ở nhiều địa phương cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP sau khi được công nhận chưa được quan tâm, chú trọng; việc sử dụng logo OCOP trên sản phẩm OCOP còn một số bất cập, như: sử dụng logo OCOP chưa đúng với sản phẩm được công nhận OCOP; sử dụng logo OCOP cho các sản phẩm đã hết thời hạn (36 tháng); sử dụng logo OCOP không đúng theo quy định,…

Do đó, để nâng cao giá trị, hình ảnh Chương trình OCOP, thương hiệu sản phẩm OCOP trên thị trường và uy tín đối với người tiêu dùng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức rà soát, đánh giá, phân hạng lại các sản phẩm OCOP đã hết hạn theo quy định. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đối với sản phẩm OCOP đã được đánh giá và công nhận; kiên quyết thu hồi sản phẩm OCOP không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm so với quy định.

Về việc sử dụng logo OCOP: Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó đặc biệt chú ý đối với các sản phẩm đã hết thời hạn (36 tháng) mà chưa được công nhận lại, hoặc có sự thay đổi về mức đạt sao sau khi đánh giá, công nhận lại sản phẩm. Yêu cầu thực hiện đúng theo quy định việc sử dụng logo OCOP và kiên quyết xử lý, cung cấp thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối và cơ quan quản lý thị trường đối với những chủ thể OCOP cố tình sử dụng không đúng quy định.

Hướng dẫn các chủ thể sử dụng logo OCOP theo đúng loại sản phẩm và hạng sao đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận. Đặc biệt, chỉ sử dụng logo OCOP 5 sao (cấp quốc gia) đối với những sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia, không sử dụng logo OCOP 5 sao đối với các sản phẩm được cấp tỉnh đánh giá tiềm năng 5 sao.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ thể OCOP, các đơn vị phân phối và người tiêu dùng về giá trị sản phẩm, hình ảnh logo OCOP, góp phần nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm OCOP trên thị trường. Bổ sung nội dung về quản lý, kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP, sử dụng logo OCOP trong các hoạt động tập huấn về Chương trình OCOP cho cán bộ quản lý các cấp và chủ thể OCOP.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử phường

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 335
Trước & đúng hạn: 335
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 11:26:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HOÀNG TÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Cấp

Địa chỉ: UBND phường Hoàng Tân

Điện thoại: 0941631973

Email: nguyenvancap@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0