VĂN HÓA-XÃ HỘI
Mỗi gia đình hãy trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người tham gia tập huấn về PCCC
27/10/2023 02:38:28

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới. Ngày 17/3/2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg trên địa bàn thành phố; qua triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH.

 

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới” quán triệt quan điểm chỉ đạo: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; đồng thời huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân.

Để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan, Thủ tướng chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tăng cường trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động về PCCC; xử lý nghiêm các trường hợp không đủ điều kiện an toàn về PCCC; tăng cường đầu tư trang bị, thiết bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân, phấn đấu trong năm 2023 trên toàn quốc đạt các mục tiêu sau:

- Mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH;

- 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

- Mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy;

Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động và sẵn sàng chữa cháy khi sự cố cháy, nổ xảy ra. Tại Kế hoạch triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường hưởng ứng, phát động phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy”.Trong đó, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu tham gia phong trào và thực hiện tuyên truyền, vận động người thân, hộ gia đình nơi cư trú tích cực tham gia phong trào.

Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục hướng dẫn việc củng cố, xây dựng lực lượng dân phòng, xây dựng các mô hình an toàn về PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy cao, nổ cao. Hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác kiểm tra hướng dẫn đối với hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, tập huấn kỹ năng an toàn về PCCC và CNCH cho quần chúng, Nhân dân, nhất là đối tượng là chủ hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thành phố Chí Linh phấn đấu đến ngày 31/12/2023 và các năm tiếp theo mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và CNCH và mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy.

Công an thành phố đề nghị tất cả Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên toàn thành phố chủ động trang bị các kiến thức về PCCC&CNCH. Đồng thời hãy trang bị cho mỗi gia đình ít nhất 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người tham gia vào các buổi tuyên truyền, tập huấn về PCCC&CNCH do UBND xã, phường tổ chức. Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân!

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2504
Trước & đúng hạn: 2504
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 04:13:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HOÀNG TÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Cấp

Địa chỉ: UBND phường Hoàng Tân

Điện thoại: 0941631973

Email: nguyenvancap@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 10
Tất cả: 28,800