AN NINH-QUỐC PHÒNG
HOÀNG TÂN: LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2022
09/05/2022 08:50:11

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐGDQPAN ngày 29/4/2022 của Hội đồng GDQPAN phường Hoàng Tân, được sự đồng ý của Đảng ủy – UBND phường, sáng ngày 8/5/2022 Hội đồng GDQPAN phường tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022. Đối tượng tham gia học tập là các cán bộ, công chức, viên chức của phường; người hoạt động không chuyên trách của phường, của khu dân cư; các đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Hoàng Tân (không thuộc đối tượng 2 và 3).

Sau thời gian khai mạc, các học viên được giảng viên chia sẻ các kiến thức về quốc phòng và an ninh qua 9 chuyên đề trong vòng 4 ngày học tập.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 4.

 

Thực hiện tin bài: Đài TT phường
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 335
Trước & đúng hạn: 335
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 10:33:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HOÀNG TÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Cấp

Địa chỉ: UBND phường Hoàng Tân

Điện thoại: 0941631973

Email: nguyenvancap@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0